Predlagaj!

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna si lahko oddal/-a do 16. septembra 2022.

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 400.000 EUR proračunskih sredstev Občine Medvode za leti 2023 in 2024. Vrednost posameznega predloga je omejena na 3.000 do 25.000 EUR.

Kakšen naj bo predlog?

Biti mora izvedljiv v proračunskem obdobju 2023 - 2024, skladen z zakonodajo in v pristojnosti Občine Medvode. Vse predloge glede na te kriterije oceni posebna komisija, ki jo imenuje župan.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem.

Objavljeni so predlogi, ki so uvrščeni na glasovanje

Komisija je sedaj zaključila s pregledovanjem projektov. Od 117 prejetih projektov jih je 59 uvrstila na glasovanje.

Komisija za participativni proračun Občine Medvode je pregledala vse prejete predloge projektov. Komisija je preverila, ali so predlagani projekti v pristojnosti občine, se nanašajo na območje občine, so izvedljivi v predvidenem proračunskem obdobju, v skladu z zakonodajo in lokalnimi predpisi, pa tudi, ali so že vključeni v obstoječi načrt investicij. Če predlog projekta ni ustrezal vnaprej določenim pogojem iz poziva, je bil izločen. Komisija je vse predloge projektov tudi finančno ovrednotila. Projekti, katerih ocenjena vrednost ne dosega 3.000 EUR ali presega 25.000 EUR z DDV-jem, niso bili uvrščeni na glasovanje. Glasovanje o izbranih projektih bo potekalo med 5. in 11. decembrom 2022, ko bo naj tej platformi omogočeno spletno glasovanje.


Predlogi (59)

Spremljaj!

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna Občina Medvode. Implementacija mora biti dokončana do konca leta 2024.

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka.

In nato?

O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednji cikel participativnega proračuna!