Dopolnitev igral na igrišču POŠ Sora

Tinchy Tinchy  –  14. 09. 2022  –  KS Sora
245.JPG
245.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi dotrajanosti obstoječih igral in ker OŠ Preska nima sredstev za tovrstne investicije. Gre za nadaljevanje predloga iz lanskega leta. Hkrati se otrokom ponudi možnost za igro in gibanje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev novih igral na mesto, kjer so bili zaradi dotrajanosti obstoječi odstranjeni. Predlagamo vrtiljak na igrišču POŠ Sora. Poleg tega pa še postavitev glasbenega igrala na prostor zraven košarkarskega igrišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je samo postavitev igrala, saj je ustrezna podlaga že pripravljena.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

POŠ Sora, par. št. 160, k.o. Sora

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V najkrajšem možnem času.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni predvidenih dodatnih virov financiranja.Dokumenti (2)


Vrednost projekta: 7000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 7.500 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 26. 07. 2023


   Se izvaja

   Izbrali smo izvajalca, ki je že začel z deli. Projekt bo zaključen do začetka novega šolskega leta.

  • Datum objave 18. 10. 2023


   Izveden

   Na otroškem igrišču pri POŠ Sora smo postavili nov vrtiljak in ksilofon. Končna vrednost projekta: 5.755,12 EUR