Dokončanje otroškega igrišča pri Osnovni šoli Pirniče

SAŠA MILAČ ŽURA SAŠA MILAČ ŽURA  –  14. 09. 2022  –  KS Pirniče
243.JPG
243.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog ponovno podajamo, ker smo zahvaljujoč prvemu participativnemu proračunu Občine Medvode 2021/2022 in izglasovanju občanov KS Pirniče (ki se jim ob tej priliki iskreno zahvaljujemo), lahko uredili le dobršen del otroškega igrišča. Žal so stroški in nakup igral tako visoki, da smo z namenjenimi sredstvi lahko kupili le 3 igrala in ustrezno uredili teren za postavitev le teh.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo dopolnitev igrišča še z nekaterimi manjkajočimi igrali, ki jih zaradi ekstremno visokih nabavnih cen igral nismo mogli vključiti v prvi del proračuna. Bistvo predloga je omogočiti otrokom krajevne skupnosti Pirniče urejeno in varno otroško igrišče, na katerega bodo radi zahajali. Igrišče je namenjeno tako šolskim otrokom, kot tudi popoldanskemu preživljanju časa družin z otroki, ki se posebno v časih, v katerih živimo, veliko zadržujejo zunaj.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel kot dopolnitev k obstoječemu, lanskemu projektu, ko smo kupili 3 nova igrala in pričeli z obnovitvijo. Dodalo bi se še nekaj igral (drugačnih od že na novo kupljenih), uredilo okolico (zemeljska priprava terena za novo igralo in postavitev igral), da zavzamemo celoto igrišča, saj je celoten projekt lansko leto, ocenjen na 20.000 EUR, bil žal proračunsko premajhen, da bi lahko celotno igrišče zaključili.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal na otroškem igrišču ob Osnovni šoli Pirniče, ki stoji na parceli št. 149/5, katastrske občine Zg. Pirniče in je last Občine Medvode. Hvaležni bomo za podporo tudi tokrat, da lahko zaključimo projekt obnove igrišča in ga predamo v uporabo vsem otrokom bližnje in daljne okolice.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Možnost izvedbe projekta v letu 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja omenjenega projekta.


Vrednost projekta: 20000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 24.000 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 26. 07. 2023


   Se izvaja

   Izvajalec je začel z deli. Projekt bo zaključen do začetka novega šolskega leta.

  • Datum objave 01. 09. 2023


   Izveden

   Pred začetkom novega šolskega leta je izvajalec zmontiral novo večje igralo na otroškem igrišču pri osnovni šoli. Končna vrednost projekta: 22.257,73 EUR