Predlagaj

Predloge o porabi participativnega dela proračuna občine je bilo mogoče oddati do 7. maja 2021.

Faza zbiranja predlogov je končana. Vse oddane predloge je pregledala komisija, ki je preverila, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, v pristojnosti Občine Medvode in ne presegajo sredstev, namenjenih participativnemu proračunu. Vsi predlogi, ki ustrezajo navedenim kriterijem, so uvrščeni na glasovanje, kjer o njihovi izvedbi neposredno odločajo občanke in občani.

Glasuj

Med 14. in 20. junijem 2021 si lahko neposredno soodločal/-a o porabi 300.000 EUR proračunskih sredstev Občine Medvode.

Glasovanje je zdaj zaključeno. Glasoval/-a si lahko za vse oddane projekte, ki so ustrezali vnaprej določenim kriterijem. Glasoval je lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Medvode, star/-a vsaj 15 let. Poleg spletnega je bilo možno tudi glasovanje v prostorih Občine Medvode.

Spremljaj

Spremljaj izvedbo izglasovanih projektov participativnega proračuna na tem spletnem mestu.

Vstopi