Defibrilator v Dragočajni

Leon Stare Leon Stare  –  10. 08. 2022  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dragočajna je postaja vedno večja vas. Dodatno se vsak dan po urejenih potek sprehaja jo tudi krajani okoliških vas, v poletnem času pa je tudi veliko turistov. Ker v vasi ni nameščenega defibrilatorja, bi v primeru zastoja srca ali motnje ritma srca katerega od vaščanov ali obiskovalcev vasi izgubljalidragocene nimute, da ohranimo življenje te osebe.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo namestitev defibrilatorja v Dragočajni.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je kupiti omaro, AED in ga namestiti na dedicirano mesto, ter, če bo potrebno, nekoliko dozidati obstoječo betonsko ograjo.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Predlagam postavitev na parcelni številki 199/2 KO Moše.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Čimprej.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Lastnik parcele bo brezplačno zagotovil elektriko za delovanje AED.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 4000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 5.000 evrov.

  • Datum objave 18. 10. 2023


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem načrtujemo izvedbo projekta. Predlagatelj bo sam zagotovil električni priključek in uredil zid na katerem bo montiran AED.

  • Datum objave 28. 12. 2023


   Se izvaja

   AED napravo je dobavitelj že dostavil, pred montažo pa mora predlagatelj še pripraviti lokacijo montaže, kar bo izvedeno v letu 2024.