Pločnik z opornim zidom

KJ KJ  –  16. 09. 2022  –  KS Pirniče
Cesta brez pločnika
Cesta brez pločnika

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta v Spodnjih Pirničah (med glavno cesto in Bitenčevim vikendom) je na delu ozka in brez bankin. Na eni strani je živa meja do roba cestišča, na drugi strani strm travnik. Srečanje pešcev oz. kolesarjev in vozil je zato nevarno, saj pešci ter kolesarji nimajo prostora za umik. Glede na to, da je v naselju kar nekaj otrok, ki po tej cesti hodijo ali se vozijo s kolesom v šolo, cesto pa uporablja tudi mnogo sprehajalcev in kolesarjev, bi bilo za njihovo varnost potrebno izdelati pločnik. Ta del ceste tudi nima javne razsvetljave in je zato v zimskem času še bolj nevaren.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Spodnji odsek ceste že ima pločnik (izdelan v zasebni režiji ob opornem zidu), vendar se le-ta zaključi ob robu sosednje parcele. Predlagam izdelavo pločnika po preostalem odseku, kar bo močno povečalo varnost pešcev na tem območju. Ker pa gre za strm in sipek teren, je nujno potrebna izdelava opornega zidu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je izdelava pločnika ter opornega zidu po cca. 42 m dolgem odseku ceste.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Spodnje Pirniče, ob robu parcelne št. 9/1.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Kadarkoli

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

NeČe želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov