Ureditev polnilnice za električna vozila

Zdenka Bokal Zdenka Bokal  –  16. 09. 2022  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Da pospešimo uporabo električnih vozil s strani krajanov, je potrebno, da po posameznih KS namestimo polnilnice za uporabo električnih vozil in s tem prispevamo za čistejše okolje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob Zbiljski cesti - ob Domu starejših v naselju Zbiljski gaj s kapaciteto 80 individualnih hiš se postavi - umesti polnilnica za uporabo električnih vozil.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je nabava polnilnice, elektro priključek že imamo pri oglasni tabli,

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Na parkirišču ob Zbiljski cesti v naselju Zbiljski gaj.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt se naj izvede čimprej.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov financiranja zaenkrat nismo pridobili.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov