Dopolnitev igral na otroškem igrišču Sniček

Marjan Ulanec Marjan Ulanec  –  16. 09. 2022  –  KS Senica
Plezalo Sniček.JPG
Plezalo Sniček.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroško igrišče Sniček vsak dan privabi mnogo otrok in njihov staršev. Na Senici je tako končno nastal prostor za druženje najmlajših. Ker pa je otrok na Senici vedno več in se igrišča poslužujejo tudi otroci Vrtca Medvode - enota Senica, so igrala prezasedena. Z dodatnimi igrali bi ta problem rešili.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev novih igral, predvsem plezal in kakšno dodatno klop za starše oz. spremljevalce, saj so sedanje dotrajane.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na obstoječe in ograjeno igrišče Sniček bi dodali nova igrala - plezalo s plezalno steno in vrvno piramido, ter klopi za sedenje. Zamenjali bi igralo na vzmeti "Miška" ter ga nadomestili z večjim.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal na obstoječem otroškem igrišču Sniček, ki bi ga povečali proti železniški progi, saj urejamo lastništvo parcel. Igrišče se nahaja v k. o. Senica, številka parcele je 366/68.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Do 31. 12. 2024.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne. Če bo projekt izbran, bomo povabili k financiranju projekta tudi Vrtec Medvode in zadrugo Senica com.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 10000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 13.500 evrov.

  • Datum objave 26. 07. 2023


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem smo izbrali igrala in začeli z zbiranjem ponudb.

  • Datum objave 09. 10. 2023


   Se izvaja

   V sodelovanju s predlagateljem in KS Senica smo izbrali izvajalca in naročili dobavo novih igral.