Žičnica (zipline) za otroke

Mateja J. Medar Mateja J. Medar  –  16. 09. 2022  –  KS Medvode - center
Žičnica za otroke bi bila velika atrakcija
Žičnica za otroke bi bila velika atrakcija

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Športni park pri OŠ Medvode vsak dan privabi številne obiskovalce vseh starosti. Največje veselje pa predstavlja ravno otrokom in mladim iz naše občine. Nekaj novega na tem območju občine pa bi bila žičnica oz. "zipline" za otroke. To bi bila velika atrakcija za otroke vseh starosti, saj občutek letenja in nekaj adrenalina privabi mnoge mlade.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev žičnice za otroke na zelenici pri otroškem igrišču pri OŠ Medvode in v bližini Športne dvorane Medvode.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

K obstoječemu otroškemu igrišču bi na zelenico dodali novo atrakcijo v Medvodah - žičnico oz. "zipline" za otroke.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal na zelenici poleg ograjenega otroškega igrišča pri OŠ Medvode in Športne dvorane Medvode, v k. o. 1973 Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Do 31. 12. 2024.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne. Pri načrtovanju in postavitvi žičnice za otroke smo pripravljeni prostovoljno pomagati bližnji stanovalci blokov Finžgarjeve ulice 16.


Dokumenti (2)Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov