Razsvetljava pred KS Goričane - Vaše

Stefan Stefan  –  15. 09. 2022  –  KS Vaše - Goričane
20220902_065222.jpg
20220902_065222.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je že dolgo v nameri Turističnega društva vendar je malo predrago za društvo in bi bilo lepo da bi skupaj z občino naredili, ker bi zelo pripomoglo za ureditev tega prostora za prihodnost kraja, dogodkov ki bi se lahko odvijali če bi bilo razsvetljeno ko bi potrebovali krajani.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam polaganje po celem prostoru kable za elektriko in drogove z lučmi z možnostjo prižiganja in ugašanja razsvetljave. Bistvo je da bi bil prostor še bolje primeren za dogodke tudi v nočnem času.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo dobiti najcenejšega izvajalca ki bi projekt izvedel, seveda z pomočjo turističnega društva. Položiti bi bilo treba kable za elektriko v cevi ki so že pripravljene in potem postaviti drogove z lučmi in zabetonirat. Postaviti v Krajevni skupnosti v notranjosti omarico, kjer bi se luči prižigale in ugašale.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

parcelni št. 862/38, k.o. 1976 Preska.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

v letu 2023

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Turistično društvo Goričane - Vaše cca 3.000 eur in tudi pripravljeni pomagat pri izvedbi .


Dokumenti (1)Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov