Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Projekt se zavrne, ker ni umeščen le na eno območje participativnega proračuna, ampak na 3 območja. Če bi ga umestili le na eno območje, pa ne bi dosegel minimalne vrednosti projekta. Obnovo signalizacije bomo izvedli v okviru rednega vzdrževanja cest.

OBNOVA OZNAČB NA CESTIŠČIH

Helena Zupančič Helena Zupančič  –  15. 09. 2022  –  Preska

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ceste ozr. sredinska črta na cestišču v smeri Preska - Sora - Škofja Loka je zelo slabo vidna, povečini je izbrisana. Ker so ceste v tej smeri tudi ožje, je srečevanje vozil problematična in varnost nizka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Sredinske črte naj se ponovno označijo, uporaba odsevnih barv.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najem podjetja, ki to storitev izvaja, izvedba samih del.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Vsa naselja od Preske v smeri Vaše- Sora.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

čimprej, oktober- november 2022

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

neČe želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov