Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlagani projekt se izloči iz glasovanja, ker ni v pristojnosti Občine Medvode, saj gre za državno cesto. Prav tako je strokovna komisija ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 25.000 EUR za posamičen predlog.

Širitev ceste in otok

Darja Darja  –  14. 09. 2022  –  KS Senica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prevec nesrec, nevarna cesta

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Cesta Retece-Jeprca...izvoz za Senico...nujno bi morqli narediti otok na cesti in dodatni pas za zavijanje...res je zelo nevarna cesta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Širitev ceste

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

/

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Čimprej! Če gre za drzavno cesto pa prosim naslovite pobudo na njih.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov