Ta projekt ni bil izglasovan.

Počivališče za kolesarje v Žejah

Damjan Smole Damjan Smole  –  12. 09. 2022  –  KS Zbilje
GKO-trase-TZS-pocivalisce.jpg
GKO-trase-TZS-pocivalisce.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker v Zbiljah na splošno nimamo nobenega počivališča za kolesarje ali pešce, kjer bi lahko počakali, si malo odpočili in natočili novo vodo. Opažam pa da se vsako leto več kolesarjev vozi skozi Žeje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev klopi, koša in pitnika, kjer bi si lahko natočili svežo vodo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej bi bilo potrebno urediti teren, postaviti klop in smetnjak. Ter postaviti pitnik.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal na občinski parceli številka 614/1

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Ni pomembno.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Lahko bi prosili KS Zbilje.Vrednost projekta: 7000 €

Iz projekta se izloči postavitev pitnika, saj bi bilo potrebno posegati v novo cestišče.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov