ureditev razglednih klopi, koš za smeti, gugalnice

Andreja Trampuš Andreja Trampuš  –  06. 09. 2022  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajam zaradi lege parcele ob cesti proti Slavkovemu domu in lepega razgleda po dolini naprej proti Toškemu čelu in Katarini. Namenjen bi bil vaščanom, pohodnikom, turistom - vsem, ki bi šli mimo peš ali pa s kolesom. Zlasti družinam z majhnimi otroki, kjer bi si privoščili postanek za malico in čaj ter se malo spočili.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Najprej naj bi se izvršil posek dreves, nato pa bi se poravnala parcela za vsaj 3 - 4 klopce. V kolikor bi dopuščala sredstva bi se lahko postavila tudi kakšna gugalnica, oz. bi se lahko ta namestila kar na kakšno drevo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se lahko izvedel skupaj s pomočjo KS in vaščani.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Gre za parceli 413/1 in 414/1 obe sta v lasti KS Seničica-Golo Brdo. nahajata se ob cesti proti Slavkovemu domu (nad odcepom proti lesenim hišicam) . S tem projektom bi tudi postavili neko celoto območju med Slavkovim domom in gozdovi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

v letu 2023

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov ni. Lahko pa bi se vaščani zbrali in skupaj počistili zemljišče.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov