Avtomatski zunanji defibrilator na Domu krajanov v Hrašah

Danica Tršan Danica Tršan  –  02. 09. 2022  –  KS Smlednik
Avtomatski zunanji defibrilator
Avtomatski zunanji defibrilator

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Hraše ni defibrilatorja. Najbližji AED je na domu KS Smlednik, ki je oddaljen v obe smeri 4 km od vasi. Kadar se rešuje življenje pa je dragocena vsaka minuta. V vasi se veliko gradi, kar dolgoročno pomeni veliko več novih prebivalcev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam , da se na dom krajanov v Hrašah namesti AVTOMATSKI ZUNANJI DEFIBRILATOR. To predstavlja večjo zdravstveno varnost krajanov in boljše rezultate, kadar gre za reševanje življenja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nabavi se AVTOMAT5SKI ZUNANJI DEFIBRILATOR in se ga namesti na zunanjo steno Doma krajanov

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt naj bi se izvajal v k.o. Hraše, na parcelni številki470/4 in 467/9. Parcele so v delni lasti občine Medvode in Turističnega društva Hraše

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

ČIMPREJ

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

NEVrednost projekta: 4000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Vesna Košir

  defibrilator rešuje živlenja zato naj bo dostopen vsem prebivalcem

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
 • Datum objave 29. 03. 2023


  Čaka na izvedbo

  Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 5.000 evrov.

 • Datum objave 06. 05. 2024


  Načrtovanje

  S predlagateljico smo si ogledali objekt in določili lokacijo AED. V teku je zbiranje ponudb.