Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Na podlagi sestanka s potencialnim ponudnikom in prejete ponudbe smo ugotovili, da vrednost pilotnega projekta za obdobje 12 ali 24 mesecev presega zgornjo dovoljeno vrednost 25.000 EUR za posamičen predlog. Ponudnik trenutno nima komercialnega interesa za vstop na območje občine Medvode. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.

Avant2go pri dvorani Medvode

landreja landreja  –  23. 07. 2022  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Medvodah nimamo dobre povezljivosti z najemom elektricnih vozil - car sharing opcije, ki bi nam omogocala da bi voznjo priceli ali zakljucili v Medvodah. Prve so sele v Kranju ali Ljubljani. Kadar zelis avto za enkratno uporabo na slecificno lokacijo, kamor vlak ali avtobus ne peljeta, preostane le se taksi, kar pa bi ugodno, ker se mora prav tako pripeljati iz Ljubljane.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam vzpostavitev Avant2go točke v Medvodah, mogoce lokacija Dvorana Medvode, kjer polnilnice ze obstajajo. Bisto predloga je boljša dostopnost / povezljivost s tovrstno storitvijo, ki omogoca prevoz osebam, ki nimajo svojega avta ali zelijo bolj zelen nacin transporta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Verjetno se za postavitev tocke dogovori s podjetjem Avant2go?

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Parkirisce dvorane medvode

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V 2023

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne, mogoce je v interesu Avant2go ne vem kako je zgrajen bussines model
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov