Ta projekt ni bil izglasovan.

Zamenjava žične mreže pri košarkaškem igrišču pri POŠ Sora

Mirko Javeršek Mirko Javeršek  –  02. 07. 2022  –  KS Sora
pogled na POŠ Sora iz zraka (Peter Košenina).jpg
pogled na POŠ Sora iz zraka (Peter Košenina).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječa mreža pri košarkaškem igrišču POŠ Sora, je popolnoma dotrajana in nefunkcionalna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Demontažo obstoječe dotrajane mreže ter dobavo in montaža nove mreže.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbor najugodnejšega ponudnika, po postopku zbiranja ponudb.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Naselje Sora, parcela v lasti Občine Medvode, št. parcele: 160, k.o. Preska.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Časovni okvir izvedbe projekta je pomlad 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni viri financiranja niso predvideni.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 9000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov