Ta projekt ni bil izglasovan.

Leseni paviljon pri POŠ Sora

Mirko Javeršek Mirko Javeršek  –  24. 06. 2022  –  KS Sora
pogled na POŠ Sora iz zraka (Peter Košenina).jpg
pogled na POŠ Sora iz zraka (Peter Košenina).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pokrit leseni paviljon omogoča druženje otrok in učiteljic v dopoldanskem času, kot staršev z otroki v popoldanskem času. Nudi zaščito pred vročim poletnim soncem in morebitno dežno ploho. Omogoča nadaljevanje šolskega dela zunaj v manjši skupini ali zgolj prijetno kramljanje med otroki in starši, ki so prišli popoldne na igrišče.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam pokrit lesen paviljon z mizo in klopmi, zunanje dimenzije 3 x 3 m. Paviljon naj stoji na podlogi iz tlakovcev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej je potrebno izvesti zemeljska dela (odstranitev zemlje, priprava tampona ter vgradnja podložnega betona in položitev robnikov s tlakovci) , temu sledi montaža lesenega paviljona z notranjo mizo in klopmi (dela izvede izbrani dobavitelj, po postopku pridobivanja ponudb, ob upoštevanju kompletnosti in celovitosti sistema ključ v roke).

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Paviljon bi stal na parceli, št. par. 160 k.o. Preska, v lasti Občine Medvode. Lahko stoji znotraj ograjenega igrišča ali, še bolje, na zahodni strani, ob parceli 166/3.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt naj se izvede v pomladi 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni viri niso predvideni.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 6000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov