Odbojkarsko igrišče - športni park v Smledniku

Marko Valencic Marko Valencic  –  13. 06. 2022  –  KS Smlednik
Odbojka.jpg
Odbojka.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Odbojka je eden najbolj popularnih športov pri nas. Igrajo jo lahko tako mladi kot stari. Tudi v šoli, kjer je zelo popularna pogrešamo zunanje odbojkarsko igrišče, saj bi ga lahko uporabljali skoraj pol šolskega leta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izgradnjo o odbojkarskega igrišča in mrežo, ki bi ga obdajala. Postavili bi ga za košarkarskim igriščem in cesto. Podlaga bi bila umetna masa in ne pesek.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Treba bi bilo priti do (3) ponudb, v okviru katerih bi bilo dobiti ceno priprave zemljišča, polaganje ustrezne podlage in na koncu postavitev mreže. Vse ter aktivnosti bi bilo treba tudi izpeljati, po možnosti vsaj nekatere s pomočjo staršev (npr. priprava zemljišča).

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal na šolskem igrišču OŠ Simona Jenka v Smledniku, parc. št. 378/9, k.o. Medvode, med košarkarskim igriščem in cesto Smlednik - Dragočajna.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt bi se izvajal med 1.1.2023 in 31.12.2024. Če bi bil sprejet, bi ga načrtovali izvedbo med 1.7. in 31.8. 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

KS Smlednik je izrazila namero o finančnem sodelovanju, ponudili bi tudi staršem otrok OŠ Simona Jenka možnost sodelovanja pri nestrokovnih delih v zvezi s pripravo terena.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov