Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj projekta je tudi ponudnik storitev, zato projekt ne izpolnjuje pogojev, da bi bil uvrščen na glasovanje. Prav tako Občina Medvode preko javnih razpisov že financira izvajanje tovrstnih dejavnosti, podobne dejavnosti se izvajajo tudi v Klubu Jedro.


Motivacijska svetovalnica za mladostnike

Klara Oraže Klara Oraže  –  04. 05. 2021  –  KS Medvode - center
98.jpeg
98.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Preteklo leto je prineslo med mladostnike kar nekaj tesnobe, introveniranosti, anksioznosti in depresije. 

Izgubili so se v sebi, ker jim je bilo odvzeto druženje, treningi, dejavnosti, morda prva ljubezen, omejeno jim je bilo gibanje. Obtičali so na družabnih omrežjih, med vlogerji, ki predstavljajo popolno življenje, ob enem pa pozabili kdo in kaj dejansko so, ker je bil razvoj tistega, kar jih veseli - ustavljen.

Starši večkrat niso prava oseba za iskren pogovor, ker le tega dojemajo čustveno, morda agresivno, zaničljivo ali le nezainteresirano zaradi obilice svojih skrbi. Z učitelji so imeli oz imajo minimalni stik.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

S projektom "Svetovalnica za mladostnike" bi mladim med 10 in 20 letom (lahko tudi starejšim) pomagali, da se ponovno odprejo, nekomu zaupajo. S pogovorom bi jim nazaj obudili želje in motivacijo. Morda bi lahko vključili tudi pomoč pri učenju. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zadoščal bi oglas v Sotočju in e-obvestilo staršem otrok v osnovnih šolah, ki so v Občini Medvode.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se lahko izvajal v knjižnici Medvode, 1 x tedensko, kamor bi mladostnik lahko prišel na pogovor po predhodni najavi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

kadarkoli po 1.9.2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

1. svetovalno srečanje za posameznika sem pripravljena izvesti brezplačno.

Sem univ. dipl. inž., NLP coach (nevrolingvistično programiranje) in edukantka psihoterapije TA.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov