Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Občina Medvode ima na razpolago za prodajo lokalnih predelkov tržnico. Nakup prostorov za ureditev trgovine presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je projekt izločen iz glasovanja. Pridelke lokalnih kmetovalcev in predelovalcev že sedaj lahko kupite v trgovini Kmetijske zadruge Medvode. Občina Medvode izvaja tudi projekt Lokalno je zdravo, katerega cilj je povečanje oskrbe prebivalcev z lokalno pridelano hrano.


Ekološka trgovina z lokalnimi izdelki

Klara Oraže Klara Oraže  –  04. 05. 2021  –  KS Medvode - center
97.jpeg
97.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S konceptom ekološke trgovinice bi podprli lokalne pridelovalce, ki jih je veliko, a jih občani ne poznamo oz se slabo tržijo, ob enem pa bi občina postala "samooskrbna". 

Na tržnici lahko lokalno kupujemo le ob sredah ali sobotah, s trgovinico pa bi bila zdrava, ekološka živila dosegljiva občanom vsak dan. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V trgovini bi bila ponudba lokalne sveže sezonske hrane, mok, medu, čajev, mesa, sirov, jogurtov, jajc in kuhane hrane iz dotičnih lokalnih izdelkov, ki bi jo družina lahko kupila na poti domov, ker kebab, toploteka v supermarketih in pizza niso ravno obroki, ki bi spodbujali zdravo prehrano in posledično zdravje občanov, ob enem pa s tem ne podpremo lokalnih pridelovalcev.

Vse te izdelke imamo v občini, a je zelo nerodno popoldan hoditi na dvorišča kmetovalcev in prositi za nakup. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo zbrati kontakte vseh kmetij, pridelovalcev, zeliščarjev in jih povabiti k sodelovanju. Občina verjetno razpolaga s podatkom o statusih kmetov, kmetijskih obratih, sicer pa bi objava v Sotočju verjetno zadostovala in kandidatov ne bi manjkalo.

 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Predlagam središče občine Medvode - kjer se opravlja večino opravkov, nakupov. V bližini tržnice, ali TC Medvode (v njem so prazni prostori), ob Šparu, Pošti, Banki ... potrebno bi bilo najdi ustrezen prostor, velik cca 20-30 m2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Krasno bi bilo, da bi se projekt realiziral v jeseni, ko so občani nazaj z dopustov in imajo manj časa za nakupe, kuhanje ipd ...

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Za kmetovalce oz razvoje na ekoloških področjih je trenutno kar nekaj razpisov. 

Za postavitev, organizacijo, pridobivanje kontaktov, vodenje lahko pomagava z možem. 


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov