Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Podani predlog ni skladen z Občinskim prostorskim načrtom na tej lokaciji. Strokovna komisija je tudi ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.


Parkirišče za avtodome - PZA

Jure Okršlar Jure Okršlar  –  03. 05. 2021  –  KS Medvode - center
88.jpg
88.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Občina Medvode je zeleno okno Ljubljane in zakaj ne bi turiste obdržali v lastni občini v mirnem in naravnem okolju? Jim ponudili kulinarične posebnosti, možnost rekreacije, obisk kulturnih znamenitosti,...? Lastnikov in najemnikov počitniških vozil je vsako leto več, praviloma so dobri potrošniki. 

https://www.camperstop.si/

https://www.reimo.com/camping-shop/wasser-sanitaer-campingtoilette/wasseranlage-installation/2135/dock-stop-ver-und-entsorgungsstaion-easy

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev parkirišča za avtodome z možnostjo priklopa na elektročno omrežje in koriščenja čiste vode ter izpusta odpadne vode. Za začetek za nekaj parkirnih mest zadostuje že samo en stebriček, vedno obstaja možnost razširitve. Vse omenjeno je preverjeno neškodljivo za naravno okolje, saj posebni stebrički omogočajo izpust v posebno cisterno. Parkirišče je lahko peščeno ali tlakovano, ozelenjeno, opremljeno s kakšno info tablo o najbližjih točkah (avtobusno postajališče v bljižini, gostilna, zdravstveni dom, športna dvorana, izposoja koles, pohodniške poti,...)

Parkirišča so seveda plačljiva z avtomati in fizično ločena od ostalih površin.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se moral izvesti v enkratni fazi. Potrebno bi bilo urediti parkirno površino, dodati vodovodno in električno napeljavo, po možnosti urediti osvetlitev s samodejnim virom napajanja (fotovoltaika). Poskrbeti bi bilo potrebno za ustrezno označevanje območja parkirišča in urediti usmerjevalne table, dodati ponudbo na spletni portal, ponuditi še dodatne usluge, ki so že na voljo v bližini.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Najbolj smiselno bi bilo območje ob Športni dvorani Medvode, na zemljišču 262/10 KO 1973, ki je v lasti Občine Medvode. Med drugim je tam že parkirišče, infrastruktura je v neposredni bližini, okolje je mirno, dostop pa enostaven.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ni posebnih rokov.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov financiranja projekta zaenkrat ni.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov