Ta projekt ni bil izglasovan.

FLANCANJE MALO DRUGAČE

Nevenka Bogataj Nevenka Bogataj  –  03. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projektni predlog naslavlja vse bolj zamegljeno razmejevanje zasebnega od skupnega. Pozornost je namenjena razgrnitvi različnih vidikov "skupnega". Izhodišče je tradicija flancanja, ki pa je le primer reševanja problemov, ob katerem so nekoč krajani sodelovali. 

Ker (vsaka) občina in kraj nista le vsota zasebnih hiš in parcel, ampak skupnost ter se vse bolj uveljavlja vzorec "naročim-plačam" - vzorcu flancanja zelo tuj - je utemeljeno poleg objektov, ki so skupni (npr. vaški vrt) oživiti tudi skupen pogovor o skupnem. Kaj si danes kot skupno sploh predstavljamo? Ali je smleški hrib/ gozd, ki nam v času pandemije nudi varen skupni prostor, skupen ali zaseben? Kdo naj skrbi za objekte, ki jih uporabljamo skupno npr. igrišče? Kdo je odgovoren za čisto vodo in zrak, ki ju potrebujemo vsi, a je delno v pristojnosti plačanih služb, delno pa tudi naša odgovornost? Kako se zasebno in skupno srečata na odlagališču ?

Naša gostota in potrpežljivost zaenkrat obideta konflikte, a z odmikom od tradicije skupnega in rastjo prebivalstva se ti morda v prihodnosti nakazujejo. Ograjene parcele so vse pogostejše, preveč nas je, da bi se vsaj poznali. Flancanje dobiva novo vlogo in oblike kot nekoč, ko so krajani zagotavljali sadike s participacijo, pogajanji, osebnim delom in pravili za delitev koristi. Ali danes aktivnost krajanov spodbuja denar oz. participativni proračun? Skupno se z generacijami  spreminja in flancanje bi želeli razumeti in prakticirati tudi kot zgleden primer vzajemnosti, ki jo želimo živeti tudi danes. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo krajši posvet, okroglo mizo ali mini-simpozij z nekaj gosti, ki bi o naslovni temi predstavili konkretne primere pa tudi dileme. V zaključni razpravi bi sodelovali tudi obiskovalci, ki so sicer večinoma pasivni opazovalci prireditev.

Cilj je aktiviranje, skupen razmislek o možnostih, da posameznik ni le potrošnik dobrin in občinskih storitev, ampak je dolžan v skupno tudi prispevati. Gre za izziv vedenju v vsakodnevnih situacijah, spodbuda k osebni skrbi za skupno, kamor pogosto sodijo tudi površine in objekti ter varnost. Ni namreč cilj računati v vsem na plačane službe ali se z ograjami vseh vrst ograditi med seboj. Naše okolje pa tudi odnosi se spreminjajo in prav o teh spremembah bi želeli govoriti ter ob tem ovrednotiti, kaj je v tradiciji flancanja močnega in kaj morda šibkega, kaj je v novozgrajenih ograjah in sodobnih vzorcih sobivanja šibkega in kaj močnega. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Posvet / okrogla miza/ mini-simpozij bi omogočil pogovor z nekaj gosti, ki bi o naslovni temi predstavili konkretne primere pa tudi dileme. V zaključni razpravi bi sodelovali tudi obiskovalci, ki so sicer večinoma pasivni opazovalci prireditev.

Eden od primerov bi bilo flancanje, saj o njem skozi čas že precej vemo in ga že zaradi pandemije posodabljamo. Drugi primer bi lahko bil proračun kot tak, saj gre za novost in možnost povezovanja med seboj in z višjo ravnjo organiziranja (občino). Tretji primer bi bil npr. prostor oz. gozd, ki ga v času covida številneje in pogosteje obiskujemo, s pozidavo in parceliranjem pa ga je vse manj (in je večinoma v zasebni lasti). Nastopili bi 3-4 govorniki, potrebna bi bila moderacija dogodka in zaključne razprave. Dogodek bi potekal npr. ob občinskem prazniku, lahko (in zaželeno) na prostem. Primernejši bi bil v letu 2022, da bi se nanj lahko ustrezno pripravili. Možno bi bilo prispevke pripraviti vnaprej v obliki manjšega zbornika.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt se lahko izvaja v katerikoli od izbranih enot ali tudi na ravni občine. Možna in primerna bi bila izvedba v kateremkoli prostoru za gledališke in druge predstave, kjer se lahko zbere več ljudi pa tudi na daljavo (v okolju ZOOM za večje število sodelujočih). 

Zaželena bi bila izvedba na Starem gradu ali na Trgu pred cekrvijo Sv. Urha. Primerna bi bila tudi na Zbiljski dobravi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

V letu 2022, v toplem delu leta, morda ob občinskem prazniku 2022. 

 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Projekt bolj od finančnih virov potrebuje vsebinskega in tehničnega organizatorja dogodka. Vsebinski organizator bi v sodelovanju z občino in KS izbral goste, oblikoval potek dogodka in morebitno spremljajoče gradivo. Tehnična organizacija bi obsegala nabor povabljenih, pošiljanje vabil, do tehnično izvedbo dogodka (oprema prostora, ozvočenje, itd. ali pa zagotavljanje Zoom okolja in vključevanja v razpravo) in promocijo. 


Vrednost projekta: 3500 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov