Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Podani predlog ni dovolj konkretiziran, da bi se lahko določile vse potrebne aktivnosti in preverila ocena vrednosti projekta, prav tako niso pridobljena soglasja lastnikov zemljišč niti ne določeno območje projekta. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.


Gozdna učna pot

kaja kaja  –  03. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

aktivno preživljanje prostega časa v gozdu

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

ureditev gozdne učne poti (lep primer je gozdna učna pot v Radovljici) postavitev tabel z imeni in opisi dreves, in posebnosti v gozdu (krmilnice/lovske koče...), lahko se namestijo tudi leseni kipi/figure živali ki so popularne na določenih lokacijah - kar bi spodbudilo tudi mlajše obiskovalce. lahko bi celo povezovala različne dele občine medvode in bi se nahajala na različnih lokacijah, ki bi se s tamatiko med seboj povezovala. S tem bi spodbudili krajane v raziskovanje lepot gozda po vsej občini

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

označitev poti, priprava in postavitev tabelj, in lesenih figur

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

različni odseki po celotni občini (stari grad, polhograjci, gozd med Smlednikom/Zbiljami in Pirničami/Verjem

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

kadarkoli, po odsekih

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov