Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Podani predlog ni dovolj konkretiziran, da bi se lahko določile vse potrebne aktivnosti in preverila ocena vrednosti projekta, prav tako niso pridobljena soglasja lastnikov zemljišč, saj zemljišča ob poti na Stari grad niso v občinski lasti. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.

Mini adrenalinska/motorična pot /gibalnica za otroke

kaja kaja  –  03. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

spodbujanje rekreacije in preživljanja prostega časa v naravi, tako otrok kot staršev. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

postavitev motoričnega/adrenalinskega poligona primernega za otroke od 2 let naprej pa tudi za mlajše, plezala, gredi, skakanje po štorih, ki spodbuja motorični razvoj otrok. (na nivoju da dodatno varovanje razen občasna pomoč staršev ne bi bilo potrebno). Podoben primer je na smučišču Straža na bledu. Poligon je za obiskovalce brezplačen, potrebno pa je redno oskrbovanje in servisiranje v kolikor je to potrebno.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

projekt lahko izvede usposobljeno podjetje. po/med postavitvi pa je potrebna tudi promocija da bodo krajani obveščeni in navdušeni nad obiskom. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

predlagam pot na stari grad, pot ki je bolj položna, in gre bolj naokrog. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

kadarkoli, čimprej, predvidevam da je za to potrebno par mesecev, odvisno od podjetja. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

podatka o financiranju nisem pridobila, se pa je možno pozanimati pri že izvedenih projektih. Sama lahko sodelujem pri promociji in otvoitvi projekta, pa tudi pri iskanju ponudnika za projekt
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov