Ta projekt ni bil izglasovan.

Obračališče 25-ke

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  03. 05. 2021  –  KS Medvode - center
80.jpg
80.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Razgibavanje starejših (in mlajših).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev nekaj športnih igral na "oazi" obračališča proge 25. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup in postavitev. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Medvode

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagatelj: Darko Fink


Vrednost projekta: 6000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov