Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova - asfaltiranje ceste v vasi Dol v KS Sora

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  03. 05. 2021  –  KS Sora

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfaltiranje dotrajane ceste. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje ceste (odstranitev starega asfalta, fino planiranje in dobava ter vgradnja asfalta po Ponudbi GGD z dne 11. 2. 2021).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Poleti 2021.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Cesta je v občinski lasti. Ker predlog presega najvišjo omejitev (20.000 EUR) predlagam, da se za letošnji izvedbo nameni le 20.000 EUR in sicer bi začeli sanacijo v vasi Dol, ter nadaljevali proti smeri priključka na cest Sora - Škofja Loka. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Poleti 2021. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Del sredstev lahko doda KS Sora. 

 

Predlagatelj: Franc Zadnikar 


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Jurčič Marija

  želim glasoati za projetk obnove ceste v Dolč, pomotoma sem prvotno označial umiritev prometa v Sori. Lepo propsim, da se evidentira mojg las za cesto v Dol.

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov