Ta projekt ni bil izglasovan.

Celostna ureditev območja deponije Pristava v Žlebah

dam.mlakar@gmail.com dam.mlakar@gmail.com  –  01. 05. 2021  –  Polhograjci 2
68.jpg
68.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po asfaltiranju prostora na območju deponije Pristava se ponuja možnost ureditve uličnega košarkarskega igrišča, označitev parkirnih mest, zunanje razsvetljave, postavitev klopne garniture in postavitev pitnika vode. Na obstoječo odprtino vodnega prepusta se namesti pohodne rešetke izdelane po meri.

V neposredni bližini se nahaja vodohran vodovoda Žlebe - Jeterbenk. Za ureditev priprave vode je potrebno zagotoviti električni priključek. Z realizacijo električnega priključka in položitvijo električnega kabla od vodohrana do objekta na deponiji Pristava se obstoječi prostori lahko opremijo z električno napeljavo. V obstoječem objektu se uredijo prostori turističnega društva, upravljavca vaškega vodovoda in sanitarije.

Zunanjo opremo bodo lahko koristili domačini kot tudi obiskovalci in turisti Polhograjskih Dolomitov, ki jim ta lokacija predstavlja izhodiščno pohodniško točko. Na tej lokaciji je tudi izhodišče naravoslovne Učne poti. Z realizacijo projekta bodo imeli krajani možnost rekreacije in druženja v domačem kraju, lokalna društva prostor za delo in druženje, prav tako pa bo urejeno parkiranje in možnost počitka za pohodnike s koriščanjem zunanjega pitnika z izvirno neokrnjeno pitno vodo iz Polhograjskih Dolomitov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Celosta ureditev že asfaltiranega območja in obstoječega objekta na območju deponije Pristava v naselju Žlebe, ki vključuje:

 • Postavitev košarkarskega koša.
 • Talna označitev igrišča za ulično košarko dimenzij 15m x 11m na že urejeni asfaltni podlagi.
 • Talna označitev cca 8 parkirnih mest na asfaltni površini.
 • Namestitev pohodnih rešetk, ki bodo pokrile odprtino vodnega prepusta.
 • Tlakovanje cca 20m2 in cca 5m' palisad na območju za mizo s klopjo ter pitnikom.
 • Postavitev pitnika.
 • Postavitev lesene mize in dveh klopi.
 • Ureditev elektro priključka za vodohran.
 • Položitev cca 100m električnega kabla od vodohrana do objekta na deponiji.
 • Svetilka javne razsvetljave.
 • Ureditev prostorov turističnega društva, upravljavca vaškega vodovoda in sanitarij (pleskanje, talne obloge-ploščice, knaufanje in izolacija stropa, napeljava električnega omrežja, vgradnja vhodnih vrat in okna, vodovodna napeljava do sanitarij, sanitarna oprema ...).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt je izvedljiv na občinskem zemljišču, za parcelo 54/2 pa je že v teku postopek odkupa s strani Občine Medvode. Projekt pripravljamo v Turističnem društvu Žlebe - Marjeta v sodelovanju z ostalimi krajani. V cilju izpeljave projekta v največjem možnem obsegu smo se krajani s svojim delom pripravljeni aktivno vključiti v realizacijo.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Območje deponije Pristava v naselju Žlebe, parcele št. 681/1, 609/2, 58/4, 56/2, 54/2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Realizacija v letu 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Krajani smo se pripravljeni angažirati pri vseh delih, ki ne zahtevajo strojnih del, npr.: postavitev košarkarskega koša, ureditev dotoka vode za pitnik, ročna zemeljska dela ...

Projekt bo predstavljen Krajevni skupnosti Preska - Žlebe in po uvrstitvi projekta v proračun Občine Medvode se nadejamo pozitivnega sodelovanja tudi s KS Preska - Žlebe.


Vrednost projekta: 20000 €

Iz projekta se v dogovoru s predlagateljem izloči košarkarsko igrišče, saj to ni skladno s prostorskimi akti za to zemljišče.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  Nima definiranih mejnikov