Ta projekt ni bil izglasovan.

Uretova šterna

FRANC ŠETINA FRANC ŠETINA  –  30. 04. 2021  –  KS Zbilje
64.JPG
64.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

-varovanje kulturne dediščine

-varovanje virov pitne vode

-prispevek k izgledu turističnega kraja

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- postavitev novega zunanjega dela vodnjaka

- ureditev okolice vodnjaka z znamenjem

- ureditev klopi za kolesarje

- postavitev informativne table

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- izkop zemlje med cesto in potjo do meje sosednje parcele

- izdelava temelja za postavitev vodnjaka

- izdelava temelja za škarpo, ki poteka ob meji ob poti do ceste in še ob cesti do asfalta

- izdelava kamnite škarpe v višini 45cm od gotovega tlaka

- nasutje gramoza in utrditev terena

- tlakovanje na beton z granitnimi kockami

- na škarpo montirati letve za klop

- izdelati in pritrditi na zunanji rob škarpe informativno tablo z napisom, ki ga navajamo spodaj

- POSTAVITEV VODNJAKA

- obod vodnjaka, ki ustreza dosedanji velikosti je tip 810BS, proizvajalca FIGURA D.O.O. Terzin. Ta je izdelan s kovinskim lokom, kar pa ni avtentično z nekdanjo zunanjo šterno, zato ta izvedba pride v poštev, samo če ne moremo dobiti izdelovalca zunanjega lesenega in kovinskega dela črpalke, kot repliko, ki je na obnovljenem vodnjaku v Retečah. V tem primeru se nabavi samo kamniti obod vodnjaka, za pokrov pa se po možnosti uporabi obstoječi pokrov vodnjaka.

Napis na informativni tabli:

URETOVA ŠTERNA

Vodnjak je bil izkopan v 19. stoletju. Izdelali so ga mojstri iz sosedove Uretove domačije. Vodnjak je izkopan v globino 16 m in doseže izvir vode. Cevi so izdelali iz borovčevih debel, katere so prevrtali s svedrom debeline 5 in 8 cm. Debla so bila dolga 5 m in so jih postavili v vodnjaku, eden na drugega. Voda se je črpala z ročno črpalka (Ciga).

Cesta med Kamnikom in Škofjo Loko je bila furmanska, po kateri so vozili les v tovarno celuloze Goričane. Pri tej šterni so napajali konje. V primeru, da je bil voz težko naložen so pripregli še dva konja, da so voz lahko potegnili do vrha klanca. S pričetkom motorizacije in prihoda vodovoda je vodnjak izgubil svoj pomen.

 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

parcelna št. 656/1 KO Zbilje, v lasti občine Medvode

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

do konca leta 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Helios sofinancira obnovo vodnjakov. Preveri se naj možnost pridobitve teh sredstov.


Vrednost projekta: 7500 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Jure Šetina

  Odlično pripravljen projekt!
  Prepričan sem, da bo uspel!
  Hvala Francu Šetina

  1  | 
  1
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov