OTROŠKO IGRIŠČE V HRAŠAH

Danica Tršan Danica Tršan  –  29. 04. 2021  –  KS Smlednik
63.JPG
63.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi je veliko majhnih otrok in zdi se mi, da nujno potrebujemo prostor, kjer bi se otroci družili, gibali in  igrali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev otroškega igrišča, kjer se bodo zbirale in spoznavale mamice z majhnimi otroki. Kvaliteta življenja v vasi  se bo dvignila.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej je potrebno utrditi teren, postaviti zaščitno  ograjo, koš za smeti ter mizo in dve klopi pa  nekaj igral :

- dvojno gugalnico

- hišico s toboganom

-konjička

-mogoče peskovnik

Predlgam tudi zasaditev kakega drevesa

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

V Hrašah , na parceli št. 684/1, ki je v lasti občine Medvode in leži nasproti  Doma krajanov .

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Navedeno obdobje ustreza.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Da. Nekaj sredstev bo prispevala Krajevna skupnost Smlednik. Vrednost projekta: 15000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 11. 02. 2022


   Načrtovanje

   S predlagateljico in KS Smlednik smo si ogledali lokacijo igrišča in začeli načrtovati potek del.

  • Datum objave 16. 05. 2022


   Čaka na izvedbo

   Zbiramo ponudbe in iščemo izvajalca za dobavo igral in opreme.

  • Datum objave 08. 09. 2022


   Se izvaja

   Izbrali smo izvajalce in že pripravili podlago ter postavili ograjo okoli zemljišča. Dobava naročenih igral je predvidena v mesecu oktobru.

  • Datum objave 03. 11. 2022


   Izveden

   Zgradili smo novo ograjeno otroško igrišče z dvojno gugalnico, avtomobilom, hišico s toboganom ter klopmi in mizo za starejše. Končna vrednost projekt: 15.784,03 EUR