Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Predlagatelj, ki je že sam navedel previsoko vrednost projekta, je bil pozvan, ali ima morda predvidene še kakšne dodatne vire financiranja, a odgovora ni podal.


Zunanja plezalna stena

rok rok  –  27. 04. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Plezanje oz. bolderiranje je hitro razvijajoč šport, pri čemer deluje veliko število mišic, poleg tega pa ima velik vpliv na koordinacijo. Za aktivnost so potrebne le plezalke, stena in blazine.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev pokrite balvanske stene kot je npr. tudi stena v športnem parku Svoboda v Ljubljani ali Murski Soboti (https://www.sport-ljubljana.si/Park_Vic_Sportni_park_Svoboda/) . Stena bo privabila veliko število najmlajših kot tudi starejših oboževalcev gibanja. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izpeljavo projekta bi bilo potrebno zgraditi plezalno steno, urediti podlago (kamanjčki) in nakupiti par blazin. Predlagan postavljalec objekta http://www.1climbingwall.com/si/php/product01.php

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Predlagam, da se projekt izvede v okolici Osnovne šole Medvode, saj je tam že velik športni kompleks.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov