Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog se nanaša na vzdrževalna dela na obstoječem igrišču. za kar Krajevna skupnost Medvode - center vsako leto iz proračuna prejema denarna sredstva. Ker se sredstva za vzdrževanje igrišč že namenjajo iz proračuna, se projekt izloči iz glasovanja. Podani predlog novih igral pa je zajet znotraj predloga "Obnova igrišča na Medvoški cesti ob vrtcu (enota Medvoška)" (zap. št. 151).


Ureditev igrišča med bloki Medvode

Goran Stojanović Goran Stojanović  –  26. 04. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrisce ni glih v ok stanju so pomankljivosti kot so kaksno novo igralo.kot ste omenili krajevna skupnost prejme denar na letni ravni ne naredijo pa cisto nic.denar ki ga prejme naj bi bil za zivo mejo kosnjo in podobno kolikor sem seznanjen travo kosi vrtec ker ga uporabljajo za dve uri na dan.torej denar ne namenijo za igrisce.vglavnem prostora je se dovolj za kaksno igralo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam da se obstojeca igrala popravijo ker na nekaterih se samo nalimajo rdeci traki popravi se nic pa ce se se kaj doda novih pesek je star ze par let smeti se ne menjajo menjamo stanovalci.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Doda naj se kaksno igralo novo je pa tudi obstojecih ki so ze stare gugalnice 3 ali 4 so prazne samo okovje je za majhne sta samo dve gugalnici nekatere podloge spodaj igral so ze zanic lahko bi se dodala kaksna plezalna igrala.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Konec leta ali zacetek  drugega.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Mislim da je to delo krajevne skuponsti medvode center sej bojo zdaj dobili denar pa naj vlozijo vsaj 2000 do 3000 tisoc evrov samo neke izgovore iscejo.starsi na igriscu ze dosti naredimo sami dodamo mivko menjamo smeti


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov