Obnova športnega igrišča

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  19. 04. 2021  –  KS Senica
51.jpg
51.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dotrajana asfaltna podlaga, koš, goli in označbe. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zamenjava asfalta, utrditev podlage, obnova ali nakup novih golov ter košev. Ureditev odvodnjavanja z igrišča. Ureditev okolice igrišča. Zadovoljni krajani prstometaši bodo lahko zopet prirejali državna tekmovanja. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naročili smo strokovnjake iz podjetja Elan, da pripravijo oceno del in nove opreme. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Športno igrišče pri domu KS Senica (160/11 k.o. Senica).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Leto 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Krajevna skupnost Senica bo prispevala 8.000 EUR. Prispevek iz participativnega proračuna znaša 17.000 EUR. Skupna vrednost projekta je 25.000 EUR. Manjša dela bodo opravili krajani sami.

 

Predlagatelj projekta: Stane UlanecVrednost projekta: 17000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 08. 09. 2021


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem pripravljamo potrebno dokumentacijo za izvedbo projekta.

  • Datum objave 27. 12. 2021


   Se izvaja

   Krajevna skupnost Senica, ki sofinancira projekt, bo na igrišče postavila še nove gole. Zaradi napak pri asfaltiranju, bo izvajalec na svoje stroške saniral asfaltno prevleko.

  • Datum objave 28. 11. 2022


   Izveden

   Izvajalec je igrišče ponovno asfaltiral. Končna vrednost projekta: 29.724,92 EUR. Del sredstev je prispevala KS Senica.