Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, prav tako ni skladen z veljavnimi prometno - tehničnimi predpisi in veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode, zato se izloči iz glasovanja.


Nevarna šolska pot

MojcaE MojcaE  –  13. 04. 2021  –  KS Pirniče

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kolovoz, ki služi kot šolska pot je postala nevarna.

Po tej makadamski cesti, ki je široka le za en avto, se vozi vedno več avtomobilov, ki iščejo bljižnico za dostavo otrok v šolo oz. vrtec. Otroci na poti v šolo se praktično nimajo kam umakniti in velika večina teh avtomobilov ne vozi počasi.

Na poti sta tudi dva nevarna-nepregledna ovinka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo je, da so na tej poti večinoma otroci!

Nujno bi se moralii postaviti znaki, da je ta pot prepovedana za avtomobile in je namenjena le obdelovalcem površin.

Mogoče ežeči policaji za omejitev hitrosti.

Kazen za kršitelje

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nujno bi se moralii postaviti znaki, da je ta pot prepovedana za avtomobile in je namenjena le obdelovalcem površin.

Mogoče ežeči policaji za omejitev hitrosti.

Kazen za kršitelje

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Makadamska pot od vrtnarije Cvetko naprej proti šoli.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov