Info -tur. tabla PRESKA, klopce in koši za smeti v Bonovcu, zamenjava tabel

DEJAN KRAJAČIĆ DEJAN KRAJAČIĆ  –  12. 04. 2021  –  Preska
34.jpg
34.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

ZDRUŽENI PROJEKT

1.) Vasi PRESKA ni več - vsaj uradno ne. Toda ime vasi živi v naših srcih in to mora ostati tudi na zunaj nekje zapisano! Smo del mesta MEDVODE, toda imena vasi ne smo pozabiti! Potrebujemo neko informacijsko/turistično tablo v spomin in v vednost, da tukaj živimo prebivalci PRESKE. To si prebivalci in tudi sama vas zasluži.

2.) Sprehajalci v Bonovcu  - predvsem starejši potrebujejo tudi klopce da se malo spočijejo med prehodom. Prav tako sprehajalci psov, sedaj nimajo kam odvreči pasje iztrebke in ostale morebitne smeti.

3.) Table, ki označujejo ulice v Preski so dotrajane in v slabem stanju.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pod

1.) Občina Medvode ima v lasti parcelo/e v Preski, kjer bi lahko postavila takšno informativno/turistično tablo. Postavljena naj bo na na vhodu v našo 'vas' Preska iz smeri Seničica; na križišču Škofjeloške in Bizantove (tam ko je sedaj tabla za osnovno šolo). Tabla mora biti iz trpežnega materiala in ne iz lesa.

2.) Postavitev večje število kakovostnih klopc za počitek ter košev za smeti in pasje iztrebke v Bonovcu.

3.) Zamenjava tabel, ki označujejo ulice v Preski.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pod

1.) Naročiti, izbrati grafično/vizualno predstavitev Preske in se odločiti za  samodimenzijo informativne table. Najti ustrezno/primerno lokacijo na občinski parceli - nekje na začetku vstopa v Presko iz smeri Seničica - Medvode. Izkop zemlje za temelje in postavitev informativne table.

2.) Postavitev klopc in košev za smeti - na več 'mikro' lokacijah.

3.) Zamenjava starih z novimi tablicami, ki označujejo ulice.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Pod

1.) Na križišču Škofjeloške in Bizantove - pred Rezidenco Preska - tam ko je tabla Osnovno šolo Preska. To je občinska parcela.

2.) Bonovec

3.) Ulice v Preski

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do konca leta 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni viri financiranja niso potrebni.Vrednost projekta: 12000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Datum objave 08. 09. 2021


  Načrtovanje

  Projekt smo razdelili na 3 različne sklope in mu dodelili nosilce izvedbe posameznih sklopov.

 • Datum objave 06. 12. 2021


  Se izvaja

  Izvedli smo zamenjavo tabel, ki označujejo ulice na območju Preske. Končna vrednost zamenjave tabel: 3.283,94 EUR

 • Datum objave 17. 01. 2022


  Se izvaja

  Postavili smo 5 novih klopi na treh lokacijah ob kolesarski poti na Bonovcu in nov koš za odpadke. Končna vrednost postavitve klopi in koša: 4.968,81 EUR