Ta projekt ni bil izglasovan.

Otroško igrišče Preska

MAJA MAJA  –  11. 04. 2021  –  Preska

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred kratkim so pri OŠ Preska končali prizdek. Poleg tega so uredili tudi novo šolsko otroško igrišče oziroma postavili nova otroška igrala. Pri tem pa bodo igrala ostala zaklenjena in bodo dopoldan v uporabi samo za šolske otroke v času šole, ne pa tudi popldan za nas okoliške prebivalce z malimi otroci. Do sedaj je bilo igrišče vedno možno uporabljati v popoldanskem času.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev otroškega igrišča oziroma otroških igral (tobogan, gugalnice, kakšen konjiček, plezalna igrala). 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev otroškega igrišča oziroma otroških igral v bližini, kjer se nahaja odbojkarsko igrišče. Igrišče bi uporabljali tudi okoliški otroci, ki obiskujejo sosednje športno igrišče (nogometno, košarkarsko ter odbojkarsko). Poleg tega pa bi ga lahko v dopoldanskem času uporabljala tudi šola oziroma šolski otroci in bi igrišče predstavljalo še dodatna šolska igrala.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Šolsko igrišče OŠ Preska

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

V času od 01.07.2021 do 01.08.2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.


Vrednost projekta: 14000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov