Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, prav tako predlagatelj ni posredoval soglasij lastnikov zemljišč, ki so potrebna za izvedbo projekta, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Ureditev ceste med rondojem Senica in Mostom čez železniško progo

Zdenko Borota Zdenko Borota  –  09. 04. 2021  –  KS Senica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta odsek je ozek in srečanje z šleperji , ki jih je veliko (papirnica) je težavno

Za pešce je ta odsek smrtno nevaren , ker se nimajo kam umakniti

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

zaradi finančnega zneska rešitve , predlagam fazno rešitev v roku treh let

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti :

1.odkup zemljišča

2. razširitev cestišča

3. izdelava pločnika

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Nimam parcelnih številk ampak sem nakazal problem

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

V tem časovnem obdobju , bi se vsaj lahko izvedel odkup potrebnega zemljišča

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

V sklopu tega projekta sem pripravljen za trotoar, podariti zemljišče, ki je v moji lasti na naslovu Ladja 27

 

 

 

vrednost celotnega projekta večkratno presega planirana sredstva za 2021, zato predlagam da se projekt izvede po fazah , v okviru zmožnost

 


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov