Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Komisija je projekt izločila iz glasovanja, saj je predlog že zajet v predlogu Hitrostne ovire Seničica, ki je bil vložen pred tem predlogom in že uvrščen na glasovanje, s čimer se strinja tudi predlagateljica.


Prehod za pešce z grbino Seničica

Majaklr Majaklr  –  09. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zelo nepregledno križišče, ki ga vsakodnevno večkrat prečka veliko kolesarjev in pešcev. Hitrosti tukaj so visoke zato kdaj avto, ki pripelje iz smeri Golo Brdo opaziš prepozno. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam dvignjeno križišče z urejenim prehodom za pešce. Tako se bo izboljšala varnost prečkanja ceste tudi za otroke, ki velikokrat peš hodijo ali bodo hodili v šolo. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelava dvignjenega križišča na obstoječi cesti.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Lastnik je občina, razcep za Golo Brdo-Žlebe je na Seničici. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čim prej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov