Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, zato se izloči iz glasovanja.


Oglasna deska Seničica

Majaklr Majaklr  –  09. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V kraju Seničica nimamo nobene oglasne deske razen na kontajnerju od Krajevne skupnosti, kjer pa se večina prebivalcev Seničice ne pelje. Predlagamo oglasno desko na ekološkem otoku, ki je na Seničici. Tako se bo ustavilo vsakoletno lepljenje plakatov na elektro omarice ob cesti. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev enostavne lesene oglasne dedke za obveščanje prebivalcev Seničice. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ekološki itok parcela je v lasti občine, potrebna je samo sama montaža deske. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Ekološki ozok Seničica. Lastnik parcele občina Medvode

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čim prej. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov