Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, prav tako predlagatelj ni posredoval soglasij lastnikov zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo hodnika za pešce, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Pločnik Seničica

Majaklr Majaklr  –  09. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Hitrosti so previsoke, bankine ni, odsek pa je zelo ozek in nevaren za pešce in kolesarje. Odkar je urejen Bonovec se je močno povečalo tako števiko sprehajalcev kot kolesarjev ob glavni cesti skozi Seničico. Tukaj je tudi v kratkem odseku trenutno 14 otrok do starosti 7 let kmalu jih bo pa 16. V bližnji prihodnosti najverjetneje še kakšen več. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev pločnika od pričetka prvega strjenega naselja pri hišni številki Seničica 9E vse do Bonovca hišna številka Seničica 19. Vsega skupaj je nekje 400m dolžine. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Celotna izvedba pločnika, nekaj soglasij je že danih nekaj jih je še potrebno pridobiti in odkup zemljišča. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Nekaj soglasij se je že oddalo na občino. Preostali lastniki bi želeli zamenjavo zemlje, saj jo potrebujejo za kmetijsko dejavnost. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čim prej. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Je na seznamu KS predloga investicij in je zapisano, da bi KS sofinancirala izvedbo. Določeni lastniki parcel bi zemljišče tudi podarili, samo da se izvede pločnik. 


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov