Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predloga ni možno uvrstiti na glasovanje, ker ni pridobljeno soglasje lastnika zemljišča, na katerem bi se uredilo otroško igrišče.


Igrišče Bonovec

Majaklr Majaklr  –  09. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Veliko se z otroci sprehajamo in kakšno igrišče bi bilo super, da bi se otroci na Bonovcu še malo poigrali skupaj. V našem koncu in naši KS ni nobenega igrišča, vse ostale krajevne skupnosti po večini imajo igrišča. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev dvojne gugalnice in hiške s toboganom ter konjička za zibanje. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev igrišča predlagamo nekam v bližino gozda ali v gozd zaradi sence v poletnem času neposredno ob poti Bonovec. Potrebno bi bilo pridobiti soglasje lastnika parcele za postavitev igral. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Kolesarska pot Bonovec. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Med 1.7.2021 in 1.8.2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov