Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, prav tako je iz predloga razvidno, da naj bi se izvajal v dveh območjih, kar pa ni dovoljeno, zato se izloči iz glasovanja. Podani predlog je delno zajet znotraj predloga "Info - tur. tabla PRESKA, klopce in koši za smeti v Bonovcu, zamenjava tabel".


Klopce na Bonovcu

Majaklr Majaklr  –  09. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Bonovcu je sedaj lepo urejena pot, pogrešamo pa pešci kakšno klopco na klancu in okoli Bonovca, da lahko posedimo medtem ko naši otroci kolesarijo gor in dol po Bonovcu. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Dve klopci na vrhu klanca na Bonovcu in dve klopci pri kapelci. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sama postavitev klopc. Ker je polovica zemljišča že pod drugim območjem in sicer Preska, bi se projekt lahko združil s Preskinim, saj je iz njihove strani tudi intwres za ureditev klopc in bi se tako Bonovec lahko celostno uredil. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Kolesarska pot Bonovec

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čim prej. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov