Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, prav tako je iz predloga razvidno, da naj bi se izvajal v dveh območjih, kar pa ni dovoljeno, zato se izloči iz glasovanja. Podani predlog je delno zajet znotraj predloga "Info - tur. tabla PRESKA, klopce in koši za smeti v Bonovcu, zamenjava tabel".


Koši za smeti in pasje iztrebke na Bonovcu

Jure Petac Jure Petac  –  09. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na cesti čez Bonovec je veliko sprehajalcev, ki odmetavajo smeti v naravo. Veliko je tudi pasjih iztrebkov. Na celotni trasi ni enega smetnjaka niti koša za pasje iztrebke. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam namestitev 3 smetnjakov in 3 košev za pasje iztrebke. 

Zmanjšanje osnaževanja. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Montaža košev na obstoječe stebre razsvetljave. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Namestitev na parcele v lastni občine. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Med 1.7. in 31.8.2021. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov