Ta projekt ni bil izglasovan.

Streetworkout - calisthenics park

Nik Kosmač Nik Kosmač  –  07. 05. 2021  –  Preska
172.jpg
172.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Preski pogrešamo prostor za druženje in telesno vadbo. V sodobnem svetu so že nekaj časa popularne aktivnosti na prostem. Kalistenika, v Sloveniji še dokaj nepoznana oblika vadbe, se ponaša z možnostjo treninga z lastno težo kadarkoli, tudi v času izrednih razmer. Je šport, ki je v svetu v polnem razcvetu. Kalistenika se ne osredotoča na samo eno skupino mišic, ampak vpliva na vse mišične skupine, prispeva k aerobni kondiciji, hkrati pa izboljšuje psihomotorične sposobnosti, kot so ravnotežje, okretnost in koordinacija.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev streetworkout oz. calisthenics parka, ki je namenjen vadbi z lastno telesno težo. Primeren je tako za začetnike kot tudi za fizično bolj pripravljene športnike.

Streetworkout oz. chalisthenics park bi omogočal rekreacijo posameznikom ali vodenim skupinam, predstavlja pa tudi opcijo izvajanja športne vzgoje lokalni šoli. Park ne zavzema veliko prostora in ga je relativno enostavno umestiti v prostor.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo projekta bi bilo potrebno izvesti sledeče aktivnosti:

  • postavitev opreme: več različno visokih drogov za dvigovanje, bradlje, letvenike,...
  • preplastitev podlage z gumiranimi varovalnimi ploščami, kar je pomembno za izvajanje vaj na tleh (sklece, trebušnjaki, različne ogrevalne vaje,...)

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

V okviru razpoložljivih zemljišč, ki so v lasti občine Medvode menim, da bi bila za ta projekt primerna parcela številka 193/14. V kolikor obstajajo še druge parcele, se park lahko postavi tudi na druga občinska zemljišča.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predvideva se, da lahko občina pridobi nepovratna EU sredstva, saj gre za športno dejavnost, kjer se vedno najde posluh za nove in zanimive projekte.


Vrednost projekta: 15000 €


Nima definiranih mejnikov