Ta projekt ni bil izglasovan.

Turistična učna "tabla" na sotočju

NatašaP NatašaP  –  07. 05. 2021  –  KS Medvode - center
167.jpg
167.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Medvode ležijo na sotočju dveh rek in lokacija kjer se stekata Sora in Sava je čudovita, številni ljudje se tam okoli radi sprehodijo, posedijo in uživajo v pogledu na šumeči reki. Objekt poučne narave, izdelan iz naravnih materialov, ki bi bil obenem še simpatičen na pogled, ter ne preveč zahteven za vzdrževanje, bi bil prijetna popestritev tamkajšnjega okolja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Po vzoru ureditve obrežja Save v sklopu učne poti ob Savi v Radovljici bi lahko naredili območje v Medvodah med Savo in Soro še bolj markantno, privlačno tako za občane kot turiste, ter bi še na ta način promovirali Medvode kot prijetno lokacijo v objemu dveh rek in sicer s postavitvijo table - objekta z lesenimi ribami, vrst, ki živijo Sori in Savi v Medvodah. Projekt bi bil tudi izobraževalnega pomena, ki bi osveščal o pomenu rib v sladkih vodah in opozarjal na to kako spremembe okolja vplivajo na raznovrstnost rečnega življenja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V sodelovanju z medvoškimi ribiči bi pripravili seznam rib, ki živijo na tem območju v Savi in Sori ter nekaj osnovnih podatkov in zanimivosti o vsaki. V sodelovanju z izdelovalci lesenih izdelkov (zaželjeno je, da se izbere kakšnega lokalnega rokodelca ali podjetnika) bi pripravili lesene ribe in leseno konstrukcijo na katero bi bile lesene ribe pritrjene. V kolikor bi finančni okvir dopuščal bi konstrukcijo dopolnili še z manjšim "foto" okvirjem, v simboliki Medvod, ki bi bil primeren za fotografiranje "sebkov" in bi na ta način obiskovalci tega območja še promovirali Medvode preko družbenih omrežij.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Ob Savi, na območju med klopcami ali v smeri proti sotočju. Parcelne št. 27/4 ali 330/2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Vrednost projekta: 3000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov