Ureditev okolice Ekološkega otoka Studenčice

mrak.tadej@gmail.com mrak.tadej@gmail.com  –  07. 05. 2021  –  Polhograjci 2
Urejen ekološki otok
Urejen ekološki otok

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ekološki otok pri "Knavsovi smreki" leži tako na samem vhodu v vas Studenčice kot tudi na enem od vstopov v vas Žlebe. Z ureditvijo okolice otoka (nasaditev zelenja, postavitev mize in klopi, ureditev nekaj parkirišč) rešujemo ne samo estetski problem vstopne točke v dve čudoviti vasi v Polhograjcih ampak tudi dvigujemo uporabno vrednost zemljišča, ki je sedaj zaraščeno. Ekološki otok uporabljajo tako krajani vasi Studenčice kot tudi vasi Žlebe.

Hkrati bi zemljišče lahko uporabili za postavitev oglasnega panoja za občeščanje občanov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo:

 - zasaditev z zelenjem okolice otoka ( pridobimo čudovito vstopno točko v vas, izboljšamo izgled ekološkega otoka, zakrijemo direkten pogled na zabojnike za smeti)

-zasatitev lipe kot simbola Slovenstva in postavitev klopnce ter mize pod njo (pridobimo točko za počitek za pohodnike/kolesarje ki začenjajo vzpon v polhograjsko hribovje oz. ga zaključujejo)

 - ureditev parkirišč ( rešitev za parkiranje za turiste ki s te točke začenjajo vzpon v Polhograjce.

 -

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 - Nakup zemljišča (imamo ustno privolitev lastnika zemljišča da je pripravljen zemljišče prodati Občini); gre za gozdnate površine z nizko vrednostjo.

 - Definirati razmejitev zelenih površin in povoznih površina z robniki

 - posek grmovja in ostalih invazivnih rastlin

 - zasaditev zelenja (grmovnice, drevesa)

 - postavitev klopi in mize

 - postavitev oglasnega panoja

 - 

 - 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Zemljišče je v lasti Župnije Sora. Gre za zemljišča:

1/48

1/46

1/44

1/49

 

vse v k.o Studenčice

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vaščani smo pripravljeni brezplačno izvesti zemeljska in vrtnarska dela.Vrednost projekta: 9000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 18. 05. 2022


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljem načrtujemo podrobnosti projekta.

  • Datum objave 17. 10. 2022


   Se izvaja

   Izvajalec je začel z deli.

  • Datum objave 15. 12. 2022


   Izveden

   Uredili smo ekološki otok v Studenčicah. Končna vrednost projekta: 8.776,68 EUR