Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je že v načrtu projektov Javnega zavoda Sotočja Medvode, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Ureditev in osvetlitev table z zemljevidom ter postavitev dodatne

Blaz Smole Blaz Smole  –  07. 05. 2021  –  KS Zbilje
158.jpg
158.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječa tabla z zemljevidom je v izredno slabem stanju in potrebna čimprejše sanacije, ker kvari izgled, prav tako pa bi bila zaželjena postavitel dodatne na Zbiljski dobravi, ker se vse več obiskovalcev zadržuje izključno na travnatih površinah. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Osnovna sanacija obstoječe table in postavitev dodatne na Zbiljski dobravi, table bi se osvetlilo z LED reflektorji, da bi bila vidna tudi ob večerih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na obstoječi bi bilo potrebno zamenjati zemljevid, potegniti elektriko iz javne razsvetljave ter montirati osvetljitev.

Na dodatni pa tlakovati površino, postaviti tablo ter jo eletrificirati.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Obstoječa tabla stoji na parceli  658/4 ki spada v javno dobro, novo pa se bi postavilo na parceli 675/3 ali 675/6, ki sta v lasti Savske Elektrarne Ljubljana d.o.o. in v upravljanju KS Zbilje ter TD Zbilje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Obnova obstoječe bi bila potrebna čimprej, postavitev nove pa kadarkoli.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

K projektu bi lahko pristopila KS Zbilje ter TD Zbilje


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov