Ta projekt ni bil izglasovan.

Prehod za pešce z grbino pri samostanu

AO AO  –  07. 05. 2021  –  KS Sora
155.jpg
155.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prehod za pešce pri samostanu je potreben, saj tam veliko družin/otrok/starostnikov prečka glavno cesto, ko želi iti na sprehod ali v Dol.

Hitrosti avtomobilov so tudi tam, kljub omejitvi 40 km/h, precej višje in zato je prečenje ceste nevarno.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev prehoda za pešce z grbino, ki bo naredil prečenje varnejše in znižal hitrost v naselju.

 

Ne le, da bo prehod cestišča varnejši, tudi izvoz iz ulice na glavno cesto bo bolj varen.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potreben bi bil ogled lokacije, pridobitev dokumentacije za prehod za pešce in  izdelava le tega. na tem delu bi lahko bilo kar križišče dvignjeno.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Sora, uvoz za samostan.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne


Vrednost projekta: 15000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov