Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je že vključen v Finančni načrt Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2021, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Nadgradnja panoramskih kamer na Donitovem dimniku

Jure Galičič Jure Galičič  –  07. 05. 2021  –  KS Medvode - center
150.jpg
150.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred leti sta bili na Donitov dimnik montirani dve panoramski kameri. Ena s pogledom na center Medvod in v ozadju Polhograjce, druga s pogledom na hidroelektrarno in Zbiljsko jezero. Glede na statistiko, kameri tedensko uporablja veliko uporabnikov. Povezava je objavljena na turistični spletni strani Visit Medvode (https://www.visitmedvode.si/web-cam) in strani Občine Medvode (https://www.medvode.si/objave/175).  Ker sta kameri stari in posledično s sliko nizke ločljivosti, bi želeli kameri nadgraditi s sodobnimi, visokoresolucijski. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na Donitovem dimniku predlagam zamenjavo obstoječih kamer nizke ločljivosti s kamerami visoke ločljivosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup in montaža novih panoramskih kamer.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Donitov dimnik stoji v območju KS Medvode center.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Poleti 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov