Usmerjevalne table v Žlebeh

Tina Skalar Tina Skalar  –  07. 05. 2021  –  Polhograjci 2
144.jpg
144.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Žlebe so zelo razpršena vas, ki je prepredena z veliko cestami. Kdor se v vasi znajde prvič, mu lahko veliko težavo prestavlja iskanje prave hišne številke. Tudi navigacije pogosto niso kos naši vasi. Rešitev, ki bi pripomogla k lažji orientaciji po vasi bi bile lahko usmerjevalne table. Poleg smerokaza s hišno številko se lahko doda tudi označbe za izhodišča izletniških poti, parkirišč ali druge markantnejše lokacije v Žlebeh (podjetja, kmetije, ...). Z uresničitvijo tega predloga bi naš kraj približali obiskovalcem in turistom ter strankam naših podjetnikov in kmetov, ki bi se vračali v vas tudi zaradi take urejenosti in lažje dostopnosti.

V kolikor bi bil predlog sprejet, bi bila v to vključena celotna vas in ne samo določena lokacija.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog je izdelava in postavitev usmerjevalnih tabel z napisi hišnih številk in pomembnejših iskanih lokacij. Table so lahko iz običajnega materiala, ki se uporablja pri cestnih znakih. Smiselno pa bi bilo slediti celostni podobi vasi (označbe kot so za Po poteh roparskih vitezov, učna pot, ...) in se odločiti za bolj trajnostni material - les.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sprva bi bilo potrebno smiselno načrtovati točke kamor bi take table postavili ter napise na njih. Temu sledi izbor materiala ter načrt izgleda tabel, njihova izdelava in postavitev.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Table bi se postavile v vasi Žlebe. Stale bi ob poteh, ki so tako v lasti Občine Medvode tako posebnih soglasij nebi potrebovali.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Implementacija projekta bi se lahko začela takoj po prejetju sredstev.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov še ni pridobljenih. Lahko pa bi v izdelavo lesenih tabel vključili dijake in študente s tega področja v sklopu prakse.

 

Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 08. 09. 2021


   Načrtovanje

   S predlagateljico smo začeli pripravljati popise potrebnih lokacij in vsebino tabel.

  • Datum objave 27. 12. 2021


   Se izvaja

   Table so bile postavljene, a so bile že na dan postavitve deležne vandalizma. Načrtujemo odpravo posledic vandalizma in odpravo nekaterih napak v označevanju.

  • Datum objave 13. 04. 2022


   Izveden

   Postavili smo 21 novih usmerjevalnih tabel v naselju Žlebe. Končna vrednost projekta: 4.583 EUR.